Jouw bedrijf AVG Proof?

Zijn jouw medewerkers AVG bewust en bekend?
Met onze online training worden ze snel AVG-proof

Vanzelfsprekend

 • null

  Bevorderen Security & Awareness onder eindgebruiker

 • null

  Voordelige oplossing (€ 19,50 excl. B.T.W. per gebruiker)

 • null

  Bepaal zelf wanneer jouw mensen de training doen

 • null

  Altijd op de hoogte blijven na de training over AVG & Security

 • null

  ECDL certificering mogelijk

Hulp nodig?

Is AVG wel van toepassing voor mijn bedrijf?
Of andere vragen, stel ze gerust!
Neem contact met mij op

Alles over AVG

Bekijk alles over de impact van AVG op jouw MKB bedrijf

Wat AVG is

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ziet er zeer scherp op toe dat organisaties de juiste maatregelen hebben genomen om datalekken te voorkomen. De functionaris ziet toe op de toepassing en naleving van de AVG en het beleid dat wordt gevoerd, waaronder bewustmaking en opleiding! Zorg dat je AVG proof bent, want een datalek gebeurt sneller dan je denkt. Start met de online training DIEV™.

Wat is er verandert?

Als MKB bedrijf heb je meer verplichtingen bij het verwerken van persoonsgegevens. Je hebt bijvoorbeeld Verantwoordingsplicht; dit houdt in dat je als bedrijf moet kunnen aantonen dat de juiste maatregelen zijn getroffen (organisatorisch en technisch) om aan de voorwaarden van de AVG te kunnen voldoen. Betrokkenen moeten voortaan toestemming vragen voor het gebruik van persoonsgegevens en klanten hebben het recht te weten dat hun gegevens worden opgeslagen en met welk doel. In Nederland controleert de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) of organisaties voldoen aan de AVG. Er worden ook boetes opgelegd als het beleid rond bescherming persoonsgegevens na waarschuwing niet is verbetert, of als een bedrijf aantoonbaar niets heeft gedaan omtrent AVG. 

Wat te doen bij een datalek

Het kan natuurlijk gebeuren dat er een datalek ontstaat. Een datalek is wanneer bestanden of informatie op plaatsen te vinden zijn waar het niet hoort of dat er personen over deze informatie beschikken die dit niet zouden mogen. Elke organisatie die persoonsgegevens opslaat is verplicht een datalek te melden binnen 72 uur na ontdekking. Het gaat dan in de meeste gevallen om dingen als uitgelekte computerbestanden of klantgegevens. Er kan echter ook sprake zijn van cyberaanvallen of nalatigheid. Zorg ervoor dat jij en je team bekend zijn met de te volgen stappen bij een datalek. 

Wat je van de online training mag verwachten

Belangrijke leerpunten van de online training
null

Hoe herken je de hacker?

Video’s, screenshots, e-mails e.d. met voorbeelden van cybercriminaliteit.

null

Meest voorkomende gevaren

Leer onder andere over ransomware, phishing, hacking, ID-fraude en de gevaren van Free WiFi en social media

null

Privacy Check

Check wat je allemaal geleerd hebt in de kennistest.
null

Rapportagetool

Met de Rapportagetool kan je zien wanneer je de online training hebt gevolgd en heb je inzage in de resultaten van de privacy check.

Direct aanvragen

Direct aanmelden voor de training doe je hier. Je krijgt binnen 24 uur inloggegevens toegestuurd zodat je snel kunt beginnen met de online training.