IT wordt steeds belangrijker en (heel paradoxaal) zowel eenvoudiger als complexer. Eenvoudiger voor de gebruiker, maar complexer door wat er allemaal kan. Onder de motorkap, onzichtbaar voor de gebruiker, kan het hele plaatje best ingewikkeld zijn. Maar linksom of rechtsom is een goed functionerende ICT omgeving voor elk bedrijf en alle gebruikers van vitaal belang. De keuze van een goede beheerder betaald zich daarom altijd terug. Veel bedrijven ondervinden dat pas als het te laat is.
Ik ga niet beweren dat wij de beste beheerder zijn of de goedkoopste. Maar wat ik zeker weet is dat wij heel veel waar voor je geld bieden. Ik durf gerust te beweren dat Jouw Omgeving bij ArchiLogiQ in veilige handen is.

ICT middelen worden vandaag de dag beschouwd als ‘commodity’ een gewichtige term die eigenlijk alleen maar aangeeft dat ICT door iedereen en overal gebruikt wordt. De huidige ICT middelen zijn stuk voor stuk betrouwbaar en vanuit die gedachte zou je kunnen zeggen dat beheer een veel mindere rol speelt dan ‘vroeger’. Die gedachte heeft zeker bestaansrecht, de individuele middelen zijn beproefd en werken gewoon.

Bespaar geld door goed beheer

Onze manier van werken is op gericht om de conventionele beheertaken steeds verder te automatiseren. Daarnaast stellen we onszelf voortdurend de vraag waarom de gebruiker een bepaald ‘servicerequest’ heeft en wat hij/zij nodig heeft om in de toekomst zonder ondersteuning verder te kunnen. Een incident wordt altijd geëvalueerd, hoe voorkomen we dit in de toekomst en hoe beperken we eventuele impact?

In feite is alles er op gericht om te verbeteren. Daarbij is de opdracht naar onze medewerkers altijd:

  • Zorg dat een gebruiker verder kan met zijn of haar werk
  • Zorg dat het probleem in de toekomst niet meer kan optreden
  • Regel dat we in ieder geval tijdig gewaarschuwd worden via onze monitoring voordat iemand er last van heeft.
This image has an empty alt attribute; its file name is PDCA-cyclus-1024x550.jpg

Naast een scherpe prijs die wij zo kunnen hanteren, zorgt deze aanpak er ook voor dat het aantal contactmomenten met ons supportcenter gewoon minder wordt. In feite is alles er op gericht om inderdaad ‘commodity’ te bereiken en daardoor zijn jouw medewerkers in staat zich te concentreren op hun hoofdtaken.

Aanpassingen of ‘Changes’

Never change a winning team! If it aint broke don’t fix! Zomaar wat willekeurige kreten die aangeven dat je een stabiele omgeving niet zomaar moet gaan aanpassen. Dit gaat helaas vaak niet op voor onze moderne ICT omgevingen, we zien dat fabrikanten continue hun producten aanpassen en verbeteren. Toch zijn wij van mening dat je met de juiste aandacht voor veranderingen je er voor kunt zorgen dat dit niet gepaard gaat met onbeschikbaarheid van ICT middelen. Wij trainen onze medewerkers in ‘voordenken’, breng in kaart wat je gaat doen en waarom, maak inzichtelijk waar zich risico’s bevinden en benoem maatregelen ter beperking van de impact. Deel dit met de klant en beslis samen of en wanneer de aanpassing (de ‘change’) gaat plaatsvinden.

This image has an empty alt attribute; its file name is Change-Management-ITIL-Process-300x300.png