Wat is een IP-adres?

IP in het IP-adres staat voor Internet Protocol. Dit protocol is bedacht om computers in een netwerk met elkaar te laten communiceren. Ook binnen het grootste netwerk dat we kennen, het internet, wordt deze techniek gebruikt.

IP nummers, hoe zat het ook al weer?

Hoe werken IP-adressen?

Precies zoals een telefoonnummer er voor zorgt dat een telefoon bereikbaar is in het telefonienetwerk is iets soortgelijks voor computers geregeld. Een computer krijgt een unieke code toegewezen. Deze code bestaat uit vier getallenreeksen die worden gescheiden door een punt. Deze code noemen we het IP-adres. Veel bedrijven hebben één of meerdere IP-adressen waarmee ze gekoppeld zijn aan het internet. Particulieren krijgen een IP-adres van hun internetprovider.

IPv4 en IPv6

Tegenwoordig zijn er twee soorten IP-adressen: IPv4 en IPv6 adressen. IPv6 is de opvolger van IPv4 en ziet er volledig anders uit. Het is ontworpen om in de toekomst voldoende adressen beschikbaar te stellen voor alle apparatuur die gekoppeld wordt aan het internet.

IP-adressen toevoegen aan je dienst of server

Bij je provider krijg je vaak maar één IP-adres meegeleverd. Als je meer IP-adressen nodig hebt, kun je dit over het algemeen bij het aangaan van de dienst aangeven. Providers hebben één of meerdere IP reeksen tot hun beschikking. Daaruit kunnen ze het IP nummer verstrekken, in het geval van IPv4 zijn ze zuinig op hun IP adressen omdat die langzaam maar zeker aan het opraken zijn.

Wat is een IP-range?

Een IP Range is een verzameling van opeenvolgende (meestal publieke) IP adressen. De grootte van de IP range wordt bepaald door het subnet en is als volgt gedefinieerd:

  • 4 IP adressen (subnet /30)
  • 8 IP adressen (subnet /29)
  • 16 IP adressen (subnet /28)
  • 32 IP adressen (subnet /27)
  • 64 IP adressen (subnet /26)

Niet alle adressen in een reeks kunnen daadwerkelijk gebruikt worden als vrij IP adres. Elke IP-range heeft drie ‘speciale’ IP adressen:

  • het Netwerk Adres (het laagste IP adres van de reeks)
  • het Broadcast Adres (het hoogste IP adres van de reeks)
  • het IP Addres dat geconfigureerd wordt als het Gateway IP Address op de router